Tags: آرایش طبیعی

آرایش طبیعی

آرایش طبیعی

یک راه خوب برای اطمینان از اینکه آرایشتان افراطی نشوداین است که از آخر به اول شروع کنید: مثلاً بعد از زدن کرم پودر، قبل از انجام آرایش چشم، رژگونه و رژلبتان را زنید. با اینکار چهره تان روشن تر به نظر می رسد و درنتیجه سایه و خط چشم و ریملتان را کمرنگ تر […]

جستجو کنید...