Tags: ترفند آرایشی فوق العاده

ترفند آرایشی فوق العاده

ترفند آرایشی فوق العاده

 ترفند آرایشی فوق العاده 1 – از لخته شدن ریمل جلوگیری کنید من از طرفداران ایده تعویض ماهانه ریمل هستم. اما بعضی وقت‌ها ناچار به استفاده از ریملی هستیم که لخته لخته شده است. اگر در همچین شرایطی گرفتار شده‌اید با اضافه کردن چند قطره چشمی لخته‌ها را باز کنید. این ترفند باعث می‌شود ریمل […]

جستجو کنید...