Tags: ترک خوردن لب ها

چاره ترک خوردن لبها

چاره ترک خوردن لبها

اگر لب‌های ترک‌خوردهٔ شما زبان می‌داشتند، درخواست دو چیز می‌کردند: رطوبت و چیزی که رطوبت را نگاه دارد. اما لب‌ها چه‌گونه رطوبت خود را از دست می‌دهند؟ اگر شما هم عادت شایع زبان زدن به لب‌ها را دارید، شرایط مناسب برای ترک‌خوردن لب‌ها را فراهم کرده‌اید. در هوای خشک، مثل اتاق دارای دستگاه حرارت مرکزی، […]

جستجو کنید...