Tags: خواب اور

مواد غذایی خواب آور

مواد غذایی خواب آور

مواد غذایی خواب آور: موز دارای ملاتونین است.ملاتونین هورمونی است که در داشتن خوابی آرام تاثیر بسزایی دارد.برای مبارزه با بیخوابی حتما شبها موز را در لیست میوه های مصرفی بگنجانید. کره بادام زمینی حاوی تریپتوفان است که به آرامش مغز کمک کرده و در نتیجه نوعی خواب آور نیز محسوب میشود. چای بابونه نوشیدن […]

جستجو کنید...