Tags: خواص سبزیجات

هلو و شادابی پوست

هلو و شادابی پوست

هلو و شادابی پوست: هلو میوه ای است که ابتدا در چین بوده است و اکنون در سراسر دنیا یافت می شود. در اواخر بهار و در تابستان از جمله میوه های ثابت سبد میوه ی ایرانیان است. جالب اینجاست که این میوه از ایران به روم باستان رفته و آنان هلو را ” آلو […]

جستجو کنید...