Tags: خوشبو کردن دهان

معطر کردن دهان

معطر کردن دهان

محققان اکیدآ توصیه می کنند از دهانشویه های تجاری، آبنبات های طعم دار و آدامس های خوشبو کننده، برای معطر کردن دهان استفاده نکنید بوی نا مطبوع دهان ، نه تنها آزار دهنده است ، بلکه می تواند بیانگر علائم اولیه ای از یک بیماری خاص و یا بروز بیماری های مختلف دهانی باشد. بسیاری […]

جستجو کنید...