Tags: دوماسک سفیدی وروشنی پوست

دوماسک سفیدی وروشنی پوست

دوماسک سفیدی وروشنی پوست

ماسک اول:یک قاشق مربا خوری عسل را با نصف قاشق چایخوری پودر بادام سفید شده مخلوط کرده که حتما برای راحتی کار عسل را در جای گرمی مثل روی درب کتری آب جوش قرار داده تا راحت تر با پودر بادام مخلوط شودسپس این مخلوط را کاملا آرام وبا حرکت دورانی روی پوست مالیده ،پس […]

جستجو کنید...