Tags: راهای رفع جوش صورت

راهای رفع جوش

راهای رفع جوش

با این کار جوش های صورت تان را شعله ور می کنید   در بسیاری از موارد، نوجوانان به جای درمان طبی این جوش‌ها، اقدام به پوشاندن آنها به وسیله مواد آرایشی از جمله پودرها و کِرِم‌‌پودرها می‌کنند که متاسفانه با توجه به میزان چربی بالای موجود در این مواد، خود این مواد آرایشی می‌توانند […]

جستجو کنید...