Tags: راه های رهایی از ریزش مو

راه های رهایی از ریزش مو

راه های رهایی از ریزش مو

همه انسان ها دچار ریزش مو می شوند. به طور متوسط، افراد حدود 50 تا یکصد تار موی خود را در طول روز از دست می دهند. این اندازه نرمال ریزش موها است. دلیل آن هم از بین رفتن موهای مرده و جایگزینی موهای جدید است. اما اگر موهای شما بیش از این تعداد است، […]

جستجو کنید...