Tags: روشهای داشتن ابروانی زیبا و فوق العاده

روشهای داشتن ابروانی زیبا و فوق العاده

روشهای داشتن ابروانی زیبا و فوق العاده

گام اول: همیشه ابروها را به سوی بالا شانه کرده و مرتب کنید تا به طورطبیعی به شکلی قوس دار در بیایند. داشتن ابروی زیبا,داشتن ابروهای زیبا,برای داشتن ابروی زیبا گام دوم : مراقب شکل ابرو باشید. ابروها باید از بالای مجرای اشکی شروع و در بالاترین نقطه پشت چشم تیز شده و در گوشه […]

جستجو کنید...