Tags: ریمل زدن براساس فرم چشم ها

ریمل زدن براساس فرم چشم ها

ریمل زدن براساس فرم چشم ها

چشم‌های دور از هم: برای چشم‌هایی که از هم فاصله دارند، توصیه می‌کنم که از گوشه‌ی داخلی چشم به سمت وسط پلک ریمل بزنید. برای اینکه کاری کنید تا چشم‌هایتان نزدیک‌تر بهم بنظر برسند، باید تیره‌ترین ناحیه، گوشه‌ی داخلی چشمتان باشد. چشم‌های نزدیک به هم: برای چشم‌های نزدیک به هم، باید چشم‌ها را از هم […]

جستجو کنید...