Tags: شیوه صحیح زدن رژ گونه

شیوه صحیح زدن رژ گونه

شیوه صحیح زدن رژ گونه

باید از رژگونه استفاده کنید تا به خود زیبایی کامل و بی عیب دهید و به پوست خود گرمی دهید. فرقی نمی کند از رژگونه کرمی یا پودری استفاده کنید هدف این است که به گو.نه های خود حالت دقیق و ظریفی داده و کل آرایش را متعادل نمایید. لبخند بزنید و سپس بر آمدگی […]

جستجو کنید...