Tags: ضدچروک

درمان های ضدپیری و ضدچروک روشهای موفقی برای جوانتر شدن نیستند

درمان های ضدپیری و ضدچروک روشهای موفقی برای جوانتر شدن نیستند

با افزایش سن، پوست دچار تغییراتی می شود که این تغییرات تحت عنوان پیری پوست شناخته می شود و آن به شکل خشک تر شدن پوست، نازکتر شدن و نهایت بروز چین چروک، لکه های قهوه ای در روی سطح پوست بروز می کند. این کار تنها تا حدودی از نظر ظاهری مشکل بیماران را […]

جستجو کنید...