Tags: پوستی چرب

خانم هایی که پوستی چرب دارند هرگز این کارها را نکنند

خانم هایی که پوستی چرب دارند هرگز این کارها را نکنند

اگر تا به حال حوله را پس از خشک کردن صورت لکه دار کردید، در عکس هایی که با فلش گرفته می شود نقاط براق روی پیشانی و بینی خود دیده اید، و یا در همه ی کیف های خود پودر صورت ذخیره کرده اید، پوستتان چرب است. امی گربر، متخصص پوست در بوستون می […]

جستجو کنید...