Tags: ژل / کرم خط چشم

انواع خط چشم

انواع خط چشم

انواع خط چشم بسته به نوع آرایشی که می خواهید داشته باشید، احتمالاً بهتر است که از خط چشم متفاوتی استفاده نمایید. در زیر لیستی از انواع خط چشم ها و نحوه استفاده آن ها نوشته شده است. خط چشم مایع این نوع خط چشم سخت ترین مدل خط چشمی می باشد که می توان […]

جستجو کنید...