Tags: کانتورینگ برای صورت های کشیده

کانتورینگ برای صورت های کشیده

کانتورینگ برای صورت های کشیده

ویژگی های صورت کشیده: درازای صورت تقریباً دو برابر پهنای آن است. هیچ زاویه یا تیزی در قسمت فک، چانه یا خط رویش مو وجود ندارد. باید چه قسمت هایی را کانتور کنید: زیر خط رویش موها، تا کمی کوتاه تر به نظر برسد. زیر چانه، تا صورت تان کمی گردتر به نظر برسد. زیر […]

جستجو کنید...