Tags: ‌ ﺑﺎ ﺩﺍﺭﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻟﺐ‌ﻫﺎ ﺣﺠﻢ ﺩﻫﯿﺪ

‌ ﺑﺎ ﺩﺍﺭﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻟﺐ‌ﻫﺎ ﺣﺠﻢ ﺩﻫﯿﺪ

‌ ﺑﺎ ﺩﺍﺭﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻟﺐ‌ﻫﺎ ﺣﺠﻢ ﺩﻫﯿﺪ

ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﻦ ﻟﺐ‌ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺠﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ‌ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﺭﯾﮏ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﺐ‌ﻫﺎ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﯿﺪ، ﺍﻭﻝ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺿﺨﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﻟﺐ‌ﻫﺎ، ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﻟﺐ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﭼﻮﻥ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﭼﻬﺮﻩ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ، ﺷﺎﯾﺪ ﺍﮔﺮ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﺭﯾﮏ […]

جستجو کنید...